PAKETAT FAMILJARE

FAMILJARE START

1,500

Lekë

 • 30Mbps/5Mbps
 • Paisjet në Përdorim
 • Parapagim 3 Muaj

FAMILJARE MEDIUM

2,000

Lekë

 • 50Mbps/5Mbps
 • Paisjet në Përdorim
 • Parapagim 3 Muaj

FAMILJARE LARGE

2,500

Lekë

 • 100Mbps/4Mbps
 • Paisjet në Përdorim
 • Parapagim 3 Muaj

PAKETAT BIZNES

BIZNES START

5,000

Lekë

 • 50Mbps/5Mbps
 • Paisjet në Përdorim
 • Parapagim 3 Muaj
 • I Detikuar

BIZNES MEDIUM

7,500

Lekë

 • 70Mbps/5Mbps
 • Paisjet në Përdorim
 • Parapagim 3 Muaj
 • I Detikuar

BIZNES LARGE

9,500

Lekë

 • 90Mbps/10Mbps
 • Paisjet në Përdorim
 • Parapagim 3 Muaj
 • I Detikuar