PAKETAT FAMILJARE

PAKETAT 1 MUAJ 6 MUAJ 12 MUAJ
Paketa Familjare 15Mbps/2Mbps 1500 Leke 7500 Leke 15000 Leke
Paketa Familjare 20Mbps/2Mbps 2000 Leke 10000 Leke 20000 Leke
Paketa Familjare 25Mbps/2Mbps 2500 Leke 12500 Leke 25000 Leke
Shenime:Te gjitha cmimet jane me TVSH, dhe paketat familjare jane te gjitha "SHARE".
Ne keto paketa nuk ka limit shkarkimi (download).


PAKETAT BIZNES

PAKETAT 1 MUAJ 6 MUAJ 12 MUAJ
Paketa Familjare 20Mbps/4Mbps 3000 Leke 15000 Leke 30000 Leke
Paketa Familjare 30Mbps/4Mbps 4500 Leke 20000 Leke 40000 Leke
Paketa Familjare 50Mbps/5Mbps 6500 Leke 30000 Leke 60000 Leke
Shenime: Te gjitha paketat biznes jane me IP dhe linje e detikuar vetem per ate person.
Ne paketat biznes keni mundesi per te marre IP publike kundrejt nje tarife.
Ne keto paketa nuk ka limit shkarkimi (download).